Napoleon - En enanstående fältherre

View Paper
ESSAY DETAILS Words: 1551
Pages: 6
(approximately 235 words/page)

Essay Database > History > European History
The Emperor has discovered a new way of waging war; ha makes use of our legs instead of our bayonets...         Anonymous French soldier, 1805 Napoleon har ofta ansetts vara en av tidernas största fältherrar. Han kunde tack vare sin utomordentliga skicklighet inom krigskonsten vinna slag där oddsen stod emot honom. Ofta har han använt simpla manövrer för att förvilla sin fiende, eller förbättrat befintliga taktiska drag och …

showed first 75 words of 1551 total
Sign up for EssayTask and enjoy a huge collection of student essays, term papers and research papers. Improve your grade with our unique database!
showed last 75 words of 1551 total
…arna men de flesta togs till fånga. Däremot lyckades ryssarnas högra flygel komma undan. Murat hade nämligen inte fått order om att förfölja dem och tvekade därför att omringa ryssarnas flygel. Resultatet av slaget blev att de allierade förlorade 27 000 man och 180 kanoner, bara 7 000 fransmän hade stupat. Källor: Napoleon Master of Europe av Alistair Horne, Krigskonstens historia av Montgomery, Arméens Världshistoria III