Kesan Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu

View Paper
ESSAY DETAILS Words: 749
Pages: 3
(approximately 235 words/page)

Essay Database > Literature > English
Kesan Pendudukan Jepun Ke Atas Penduduk Tanah Melayu : Perubahan Sosial: Pendudukan Jepun di Tanah Melayu bermula secara rasminya pada 15 Februari 1942 apabila Singapura jatuh ke tangan Jepun dan berakhir pada 6 Ogos 1945 apabila bom atom digugurkan di Nagasaki dan Hiroshima. Pendudukan Jepun selama 3 tahun di Tanah Melayu meninggalkan kesan-kesan ke atas penduduk tempatan. Mereka sedar bahawa semua kuasa penjajah tidak akan dapat membawa kemajuan kepada Tanah Melayu. · Kewujudan Sistem Pengelasan Sosialisasi Masyarakat: Di bawah pemerintahan Jepun, penduduk …

showed first 75 words of 749 total
Sign up for EssayTask and enjoy a huge collection of student essays, term papers and research papers. Improve your grade with our unique database!
showed last 75 words of 749 total
…pangkat. Perpustakaan sekolah dilengkapi dengan buku-buku Jepun. Bahasa Jepun digunakan dalam perkhidmatan pos dan telegraf. Pelajaran percuma, cuti perayaan agam dan budaya Jepun diberikan. Melalui langkah-langkah ini, Jepun berusaha mengubah kesosialan masyarakat tempatan untuk menyerupai masyarakat Jepun. · Kewujudan Buruh Paksa Ketika pendudukan Jepun di Tanah Melayu, penduduk Tanah Melayu khususnya orang Cina telah ditindas oleh Jepun. Ramai orang Melayu dan India menjadi buruh paksa khususnya untuk membina Jalan Keretapi Maut antara Negara Thai dan Burma.